Søg her

Trustpilot

Opdateret 14/6/2023

Når du handler på nettet, er det vigtigt, at du føler dig sikker, og med Trustpilot kan du læse forbrugeres oplevelser af en given internetbutik. Du kan læse de andres indlæg eller selv skrive dem og dele gode og dårlige oplevelser og komme med kommentarer til de enkelte indlæg.På den måde fungerer Trustpilot som en forbrugerguide til sikker nethandel.

Afspil video Ved afspilning lagrer YouTube markedsføring-cookies på din PC

Internethandel er blevet et udbredt fænomen, og når du handler på internettet, er det vigtigt, at du føler dig sikker. På hjemmesiden Trustpilot kan du læse forbrugeres oplevelser af en given internetbutik. Du kan læse de andres indlæg eller selv skrive dem og dele gode og dårlige oplevelser og komme med kommentarer til de enkelte indlæg. Internetbutikken kan også svare forbrugeren, og tilfredse og glade kunder er også i deres interesse.

Kurset viser dig, hvilke værktøjer Trustpilot tilbyder, så du kan komme i gang - om det så kun er for at tjekke, om den internetbutik, du har udset dig, er et ordentligt sted at handle.

OBS! eKurser gør opmærksom på, at det er tilfældigt, hvilke produktnavne og salgssteder, der viser sig i kursusfilmen.

For at blande dig i debatten kræver det oprettelse hos Trustpilot.

Trustpilot dækker følgende lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Irland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweitz, Spanien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, USA, Østrig

Der vil være en Trustpilot til hver af de lande, men den danske udgave findes på Trustpilot

Sådan gør du - trin for trin

Find internetbutikken

Hos Trustpilot (trustpilot.dk) finder du brugeranmeldelser af internetbutikker.

Et vågent øje

Her kan erfaring komme alle til gode, når en handel er blevet anmeldt. Samtidig kan internetbutikkerne forsvare sig med modargumenter.

Brugeroprettelse

Du skal oprette dig som bruger og gør det i punktet ‘Opret dig’.

Du kan oprettes via din profil på Facebook eller via din e-mail.

Anmelderens felter

Sådan ser formularen ud, når du anmelder en internetbutik.

Symbolik

Under hver anmeldelse lægger der sig fire symboler:
Hånden: Giv udtryk for din tilfredshed med anmeldelsen.
Taleboblen: Kommenter anmeldelsen.
Den afværgende pil: Firmaernes skriftlige forsvar af anmeldelsen.
Flaget: Giver mulighed for at klage over en anmeldelse.

Var kurset en hjælp?

Du kan også skrive til
kontakt@ekurser.nu