Søg her

Søg i Danmarks breve

Opdateret 2/4/2024 (Ophav: Det Kongelige Bibliotek)

Danmarks breve er en søgebase, hvor du finder digitaliseringer af trykte brevudgivelser fra Det Kgl. Bibliotek. Digitaliseringerne muliggør at søge på tværs af brevudgivelser, du kan f.eks. finde breve fra samme afsender, selvom brevene ikke er blevet trykt i samme udgivelse

Bemærk at kurset ligger på en anden hjemmeside, der åbnes i nyt faneblad.

Start kurset