Søg her

Find dine aner fra 1864 - erindringsmedaljen, lazaretrapporter og hædersgaven

Opdateret 2/4/2024 (Ophav: Rigsarkivet)

Afspil video Ved afspilning lagrer YouTube markedsføring-cookies på din PC

Vi har alle aner der deltog i krigen 1864. Her kan du se hvordan du finder dine aner i arkiverne. Arkivar Mette Seidelin fortæller om hvordan du finder dine aners ansøgning om erindringsmedaljen, hvordan du finder lazaretrapporter og om at finde dokumenter vedrørende tildeling af hædersgaven.