Søg her

Bæredygtighed -en introduktion

Opdateret 22/4/2024

Bæredygtighed er et komplekst begreb som vi på dette kursus giver nogle indgange til.

Afspil video Ved afspilning lagrer YouTube markedsføring-cookies på din PC

Bæredygtighed er et meget omfattende begreb, der kan tage pusten fra de fleste.

På denne side finder du en masse gode links til at lære mere om de mange tiltag, der bliver gjort for at skabe en mere bæredygtig verden.

I resten af seriens kurser ser vi nærmere på de lettere og sjovere måder, du kan få en mere bæredygtig hverdag.

FN Verdensmål dokumenter

Udvalgte danske handlingsplaner

 • Regeringens handlingsplan 2017(pdf)
  Handlingsplan for FN’s verdensmål – Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling giver en god oversigt over de 17 overordnede mål i en dansk kontekst. Planen betyder, at ny dansk lovgivning, når det er relevant, skal vurderes i forhold til verdensmålene. Verdensmålene gælder også for Danmark - også lokalt / kommunalt.

  Danmark går i spidsen, når det handler om at skabe bæredygtig udvikling både i Danmark og i udviklingslandene. Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift,” / Kristian Jensen, udenrigsminister. 31. marts 2017. Link til nyhedsteksten.

Statistik, fremdriftsrapporter og resultater

Folketinget, regering, styrelser m.m.

 • 2030-panel til at understøtte 2030-netværket
  Panelet er etableret af Folketingets 2030-netværk. Formålet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner. 2030-panelet kan tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra netværket.
 • Dokumentliste på folketingets websted
  En dynamisk dokumentliste på ft.dk relateret til FN's verdensmål.

Danske netværk og organisationer

Der er naturligvis også en lang række websteder og netværk / organisationer, hvor du kan finde inspiration og netværke. Nogle få eksempler:

"Landsdækkende"

 • Verdens Bedste Nyheder
  Koncentreret om FNs Verdensmål og stedet hvor du udover gode nyheder også kan downloade verdensmålsgrafik, finde henvisninger til læremidler, etc. Foreningen "Verdens bedste nyheder" blev stiftet i 2016 af Globalt Fokus, 92-gruppen, CISU, UNDP’s nordiske kontor, Dansk Industri og Dansk Erhverv.
 • Danmark for målene
  Danmark for Målene handler om at udbrede kendskabet til verdensmålene i hele Danmark. Det handler om at trække noget politisk ned på Jorden og ind i hverdagen hos os borgere, som for alvor kan være med til at gøre den forskel, der kræves. Sammen skal vi gøre verdensmål til hverdagsmål. Non-profit tiltag organiseret af Verdens Bedste Nyheder, Globalt Fokus og Global Public, samt 48 danske kommuner. Koncept Aarhus er logistisk leverandør til Danmark for Målene.
 • Verdensmaal.org
  Udbreder kendskabet til Verdensmålene blandt danskerne. Løsninger, eksempler og materialer til inspiration til alle, der gerne vil tage Verdensmålene til sig, hvad enten det er i privatlivet eller på arbejdet. Portalen er drevet af Verdens Bedste Nyheder og finansieret af Regeringen.
 • Grøn hverdag
  Grøn Hverdag er en landsdækkende forening for mennesker, der vil støtte en udvikling mod et bæredygtigt samfund, en bæredygtig verden. Det vil sige et bedre miljø, større biodiversitet, økologi, vedvarende energi, fossilfri transport, mindre affald, mere genbrug, sundere forbrug, fornuftig udnyttelse af ressourcer og en økonomi der fremmer disse ting.

Undervisning

 • Verdensmålene.dk
  Digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Målrettet ungdomsuddannelserne.
 • Sustainable.dk
  Digitalt undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til ungdomsuddannelserne. Udgives af Danmarks grønne tænketank CONCITO/Klimaambassaden og Grøn Vision (DTU) med støtte fra Fonden Roskilde Festival samt Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. Temaet 'Det Globale Syd' er udarbejdet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.
 • Sustainable.dk/folkeskole
  Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling. Udviklet af CONCITO/Klimaambassaden med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.
 • Verdens bedste nyheders skolesite
  Verdens Bedste Nyheders skolesite, oprindeligt udviklet til Mediekonkurrencen 2018 for danske skoleklasser.
 • Verdenstimen.dk
  Verdenstimen.dk samler det bedste undervisnings­materiale om verden og Verdensmålene, og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv.
 • Go-goals.org
  Brætspil målrettet børn/unge, hvor man lærer om verdensmålene ved at spille.
 • Astra*
  National naturfagscenter i Danmark. Der er bl.a. en god oversigt over verdensmålsrelaterede undervisningsressourcer, en oversigt over didaktik-ressourcer relateret til verdensmålene, og en håndbog i undervisning i bæredygtig udvikling.
 • Hele verden i skole
  Global Campaign for Education (GCE) er en international kampagne, hvor Oxfam IBIS og Red Barnet arrangerer den danske del, Hele Verden i Skole. Hvert år deltager mere end 8 millioner børn i mere end 100 lande. Verdens ledere blev i 2015 enige om at forpligte sig til at sikre alle børn en god skolegang inden 2030. Gode animationsfilm m.m. om verdensmålene.
 • World’s largest lesson
  Stor samling af undervisnings- og formidlingsressourcer. Et Project Everyone site. Project Everyone er en non-profit organisation, der samarbejder med FN om at skabe og udbrede kendskabet til Global Goals kampagnen.

Forskningscentre (udvalgte)

Var kurset en hjælp?

Du kan også skrive til
kontakt@ekurser.nu