Ved at bruge ekurser.nu accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK

Kursusoversigt Stikord Om eKurser.nu

Forside / Litteratur /

PressReader

* Youtube lagrer en cookie på din PC når du afspiller videoen.

3. Lær at søge efter indhold på PressReader

Din søgning på PressReader kan afgrænses og filtreres ud fra følgende kategorier:

Publications - Her kan du afgrænse din søgning til en bestemt avis/udgivelse. Når du klikker på "Publications" skal du først vælge hvilket land udgivelsen er fra, og derefter finde udgivelsen på en liste. Husk at det kun er de aviser/udgivelser der findes på PressReader, som du kan søge i.

Languages - Her kan du vælge hvilke sprog du vil have artikler på, i din søgning. Her giver det mest mening at vælge sprog du kan læse, da PressReaders oversættelsesfunktion ikke er særligt god.

Date - Her kan du vælge hvor gamle artikler der må dukke op i din søgning. Hvis det ikke har betydning at artiklerne er af ældre dato, kan du med fordel klikke og vælge "anytime".

Results located - Her kan du vælge "In the Headline", i så fald vil dine søgeord skulle findes i titlen på en artikel, for at de dukker op i din søgning. Hvis du vælger "In the body of the Article" søges der kun i selve artikel-teksten.
Som standard er der sat flueben ved begge felter.

Author - Hvis du søger på artikler af en bestemt forfatter/journalist, kan du skrive vedkommendes navn i dette felt.

Der er stor forskel på hvilke resultater din søgning giver, alt efter om du bruger anførselstegn eller ej.

Når du sætter anførselstegn omkring ord der hører sammen, finder søgningen kun de artikler hvor ordene står sammen på den måde.

Eksempel:

En søgning på "space travel" vil kun give de resultater hvor ordene står sammen

En søgning på space travel vil give alle resultater hvor enten "space" eller "travel" indgår i artiklen.

Det kan i nogle tilfælde give en mere præcis søgning at vælge det ene, frem for det andet.

1 2 3 4