Kursusoversigt Stikord Kampagner Om eKurser.nu
Søg her

Forside / Historie /

Historiske kort på nettet* Ved afspilning lagrer Youtube markedsføring-cookies på din PC.

1. De ældste kort over Danmark

Claudius Clavus og Ptolemæus var nogle af de første geografer, der udtegnede Danmark og Norden. I 1600-tallet var det Johannes Mejer og senere Jens Sørensen, som lavede de første landsdækkende kort over Danmark. Det var før, man kendte til trigonometriens principper, som kunne bruges til at beregne afstand og højde.

Da denne viden senere kom til, udgav Videnskabernes Selskab i 1762-1820 en mere systematisk kortlægning af landet. Og senere i 1842-1899 kom de såkaldte Høje Målebordsblade, som blev udarbejdet vha. et stativ, en drejelig plade og et sigteinstrument. De blev så detaljerede, at man kan se markinddelinger, møller, skoler, fattighuse mm. I 1901-1970 kom Lave målebordsblade, hvor man udskiftede måleenhederne fod og alen med centimeter. På disse kort kan man også se mange gårdparceller.

I 1957-2002 udkom 4-cm-kortene, hvor 4 cm på kortet svarer til1 km i virkeligheden. De findes i to udgaver, hvor anden udgave er opmålt efter flyfotos.

Andre kort er mark- og matrikelkort og Generalstabskort, som er militære kort udført i perioden 1891-1902.

Disse gamle kort er en fantastisk kilde til danmarkshistorien og er interessante for bl.a. slægtsforskere og lokalhistorikere. Desuden fortæller kortene, hvordan naturen så ud i Danmark tilbage i tiden. Heldigvis er mange af kortene nu digitaliserede og nemt tilgængelige på nettet. I denne videovejledning får du en indføring i, hvordan du kan få adgang til alle disse historiske kort.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering står bag Historiske kort på nettet, som du kan finde på adressen: http://hkpn.gst.dk/

De ældste digitaliserede kort er her fra 1700-tallet.

2. Hvor kan du finde flere historiske kort og mere information om kort?

Du kan finde flere historiske kort andre steder:

HistoriskAtlas.dk kan du finde et interaktivt kort, der gør historien endnu mere levende. Her kan du også vælge mellem mange forskellige danmarkskort fra perioden 1806-1997 og kombinere dem med forskellige tidsperioder og emner.

Arealinformation (Danmarks miljøportal) kan du også finde ortofoto flere år tilbage samt målepladekort.

Desuden kan du på Rigsarkivet få adgang til andre historiske kort, enkelte lagt ud digitalt fx udvalg af Købstadskort.

Også Det kongelige Bibliotek har en samling af fysiske kort. Du kan se en oversigt over deres kortsamling her.

Vil du vide noget om, hvordan du tolker danmarkskortene, eller få en guide til hvilke typer kort der er relevante, hvis du søger bestemt information, kan du på biblioteket kigge efter denne bog:

Peter Korsgaard: Kort som kilde, 2006