Søg her

Din sundhed og medicin på nettet. Del 4 Tjek dine recepter

Opdateret 16/7/2020 (Ophav: Bag sundhed.dk står staten, regionerne og kommunerne)

Afspil video Ved afspilning lagrer YouTube markedsføring-cookies på din PC

Denne film viser, hvordan du som borger kan tjekke om en af dine recepter stadig kan bruges, hvis du tager på apoteket. Det kan du se i Medicinkortet på sundhed.dk.