Søg her

Movia handicapkørsel

Opdateret 25/1/2023 (Ophav: Movia Trafik)

På Sjælland tilbyder Movia Trafik en handicapkørselsordning for borgere, der ikke kan benytte den almindelige kollektive trafiktransport. Ordningen kan benyttes til fritidsformål.
Man kan ikke oprette sig på nettet som Handicapkunde. Det gør kommunen, som visiterer.

Du kan få yderligere vejledning om handicapkørselsordningen her: https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/flexhandicap/
Link til Flextur og handicapkørsel selvbetjening: https://movia.flextrafik.dk/landingsside

Bemærk at kurset ligger på en anden hjemmeside, der åbnes i nyt faneblad.

Start kurset

Var kurset en hjælp?

JA NEJ
Du kan også skrive til
kontakt@ekurser.nu