Ved at bruge ekurser.nu accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK

Kursusoversigt Stikord Om eKurser.nu

Forside / Andet /

Find jura på nettet - Retsinformation.dk

3. Find ældre lovgivning, som ikke er tilgængelig digitalt

Hovedkilden tilden danske lovgivning fra 1871 ff er Lovtidende, som findes i trykt form til og med 2007. Publikationen har haft flere forskellige titler i løbet af denne periode, og er opdelt i forskellige "afdelinger" - de seneste år opdelt i:

  • afdeling A: alle love, anordninger og bekendtgørelser, som skal offentliggøre i Lovtidende - undtagen lovene fra afdeling B
  • afdeling B: finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove
  • afdeling C: traktater
Lovtidende suppleres af Ministerialtidende, som også findes i trykt form fra 1871-2007 og også har haft flere forskellige titler i løbet af denne periode, og frem til 1976, var publikationen opdelt i 2 afdelinger:
  • afdeling A: bekendtgørelser, cirkulærer og andre (vigtige) administrative forskrifter
  • afdeling B: primært legatsfundatser
Fra 1977 ff udgives Ministerialtidende kun i én afdeling.Hvis du kender årstallet for den ældre lovgivning (lov, bekendtgørelse, cirkulære..), du ønsker at finde, så kan du gå direkte til Lovtidende eller Ministerialtidende, som du kan få fat i på biblioteket, evt. ved at bestille den ønskede årgang hjem via bibliotek.dk.

Men hvis du er interesseret i fx at finde frem til ældre lovgivning inden for et bestemt emne, så er publikationen Dansk lovregister, som udkom 1928-2008 en god indgang.
Registret, som har en udførlig emneliste, giver henvisning til al gældende lovgivning fra Lovtidende A + C samt Ministerialtidende, dvs. love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. EU-bestemmelser medtages, hvis de er medtaget i dansk lovgivning. Registret giver et godt overblik over hvilke ændringslove og supplerende bestemmelser, der knytter sig til hovedlovene.

Du kan naturligvis også have brug for lovgivning ældre end 1871, og der findes en del "samlinger" af gammel lovgivning - helt tilbage til de gamle landskabslove, Jyske Lov, Christian V's danske lov mv. - og disse "samlinger" kan du fat i på biblioteket evt. ved bestilling i bibliotek.dk. Denne søgning i bibliotek.dk finder en del af de gamle samlinger, men spørg på biblioteket, hvis du ikke kan finde den ældre lovgivning, som du har brug for.
1 2 3