Ved at bruge ekurser.nu accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. Læs mere OK
Kursusoversigt Stikord Om eKurser.nu

Forside / Andet /

Find jura på nettet - Retsinformation.dk


* Youtube lagrer en cookie på din PC når du afspiller videoen.

1. Sådan finder du en bestemt lov

Når du skal finde en bestemt retsskrift, fx hundeloven eller lejeloven, er den officielle kilde på nettet Retsinformation.dk, som indeholder den danske lovgivning.

Du kan dog ikke lave en egentlig emnesøgning i Retsinformation. Du kan søge i den fulde tekst på al lovgivningen, men en søgning her vil ofte give et uoverskueligt antal søgeresultater. Derfor er det en god idé at starte en emnesøgning andre steder. Du kan ofte komme langt med fx en Google-søgning, som ofte vil lede ind i Retsinformation. Men en bedre indgang til lovgivning er at benytte indgangen borger.dk, som har fine emneindgange med links til Retsinformation. Din emnesøgning resulterer i en henvisning til et lovnummer eller et link til Retsinformation.

I Retsinformation.dk kan du online finde dansk lovgivning, som var gældende i folketingsåret 1985/86 og al efterfølgende vedtaget lovgivning.

Dansk lovgivning er siden 1871 udgivet i Lovtidende og Ministerialtidende, som begge findes i trykt form til og med 2007. Lovtidende foreligger i elektronisk form på nettet fra 2008 ff mens Ministerialtidende kun findes i elektronisk form for årene 2008-2012. Herefter må henvises til Retsinformation.dk

Har du brug for at have lovgivning lige ved hånden, kan du hente en app til Lovtidende. Den findes både til IOS og Android styresystem.

2. Godt at vide når du skal arbejde med jura

Du har nu lært, hvad regeldatabasen Retsinformation.dk indeholder, og hvordan du finder frem til den lovgivning, du skal bruge. Du har også lært, hvor du finder flere oplysninger om et retsskrift, og hvordan du finder frem til evt. senere ændringer til lovgivningen.

Det kan dog være vanskeligt at overskue alle de forskellige typer af retskilder, når man ikke til daglig arbejder med jura. Her er udvalgt forklaring til de vigtigste typer af retskilder:

Lov: Ofte forkortet L. Et sæt regler, der er vedtaget af Folketinget og underskrevet af Dronningen og ministeren på området. Love skal offentliggøres i Lovtidende for at kunne træde i kraft.

Bekendtgørelse: Ofte forkortet Bek. Konkrete regler, der uddyber og supplerer lovens regler. En bekendtgørelse skal altid have retlig bemyndigelse i en lov, som der skal henvises til i indledningen.Udstedelse sker af ministeren eller en styrelse inden for området og har samme retskraft som en lov, når den er offentliggjort i Lovtidende.

Lovbekendtgørelse: Ofte forkortet Lbk. En sammenskivning af den oprindelige lov med senere ændringer til loven.Den udstedes af ministeren på området og offentliggøres i Lovtidende.

Cirkulære: Ofte forkortet Cir. Tjenstlig befaling til underordnede myndigheder og andre instruktionsmyndigheder. Cirkulærer er forpligtende over for dem, der giver vejledning, men ikke forpligtende over for borgerne. Cirkulærer giver myndigheder forklaring på, hvordan lovgivning skal administreres og forstås. Udarbejdes af minister eller ministerium og offentliggøres i Retsinformation. Cirkulærer udstedt i årene 2008-2012 kan også findes elektronisk her. Ældre cirkulærer skal du på biblioteket finde i den trykte udgave af Ministerialtidende.

Vejledning: Ofte forkortet Vej. En forklaring om love og bekendtgørelsers baggrund og hensigt og hvordan de skal forstås. Ofte indeholder en vejledning også en forklaring på, hvordan man som borger kan efterleve lovens regler og retter sig derfor typisk mod både borgere og myndigheder. Udstedes af styrelse og offentliggøres i Retsinformation. Ældre vejledninger findes ligesom cirkulærer i Ministerialtidende.

Har du brug for at kommere dybere i eller bagom lovgivningen:

Har du brug for forarbejder til en lov, altså de dokumenter der er udarbejdet før en lov vedtages, fx. lovforslag og referat af de forhandlinger der har været i Folketinget mm., skal du finde disse dokumenter i Folketingstidende.dk.

Har du brug for kommentarer til lovgivningen, der kan give fortolkninger eller henvisninger til principielle domme og afgørelser og litteraturhenvisninger, kan du finde dette i Karnov Online, som er en database som findes på nogle få biblioteker. Men ellers findes der også en trykt udgave af Karnov. I Karnov finder du alle gældende love sammenskrevet med alle ændringer og med kommentarer tilknyttet til den enkelte paragraf.

Til enkelte love findes desuden kommenterede bogudgaver, som du kan låne på biblioteket.

3. Find ældre lovgivning, som ikke er tilgængelig digitalt

Hovedkilden tilden danske lovgivning fra 1871 ff er Lovtidende, som findes i trykt form til og med 2007. Publikationen har haft flere forskellige titler i løbet af denne periode, og er opdelt i forskellige "afdelinger" - de seneste år opdelt i:

  • afdeling A: alle love, anordninger og bekendtgørelser, som skal offentliggøre i Lovtidende - undtagen lovene fra afdeling B
  • afdeling B: finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove
  • afdeling C: traktater
Lovtidende suppleres af Ministerialtidende, som også findes i trykt form fra 1871-2007 og også har haft flere forskellige titler i løbet af denne periode, og frem til 1976, var publikationen opdelt i 2 afdelinger:
  • afdeling A: bekendtgørelser, cirkulærer og andre (vigtige) administrative forskrifter
  • afdeling B: primært legatsfundatser
Fra 1977 ff udgives Ministerialtidende kun i én afdeling.Hvis du kender årstallet for den ældre lovgivning (lov, bekendtgørelse, cirkulære..), du ønsker at finde, så kan du gå direkte til Lovtidende eller Ministerialtidende, som du kan få fat i på biblioteket, evt. ved at bestille den ønskede årgang hjem via bibliotek.dk.

Men hvis du er interesseret i fx at finde frem til ældre lovgivning inden for et bestemt emne, så er publikationen Dansk lovregister, som udkom 1928-2008 en god indgang.
Registret, som har en udførlig emneliste, giver henvisning til al gældende lovgivning fra Lovtidende A + C samt Ministerialtidende, dvs. love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. EU-bestemmelser medtages, hvis de er medtaget i dansk lovgivning. Registret giver et godt overblik over hvilke ændringslove og supplerende bestemmelser, der knytter sig til hovedlovene.

Du kan naturligvis også have brug for lovgivning ældre end 1871, og der findes en del "samlinger" af gammel lovgivning - helt tilbage til de gamle landskabslove, Jyske Lov, Christian V's danske lov mv. - og disse "samlinger" kan du fat i på biblioteket evt. ved bestilling i bibliotek.dk. Denne søgning i bibliotek.dk finder en del af de gamle samlinger, men spørg på biblioteket, hvis du ikke kan finde den ældre lovgivning, som du har brug for.

Kurser i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og modtag en månedlig email med nye kurser.